29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2024. Δικαιούχοι, αιτήσεις, ποσό επιδότησης

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2024. Δικαιούχοι, αιτήσεις, ποσό επιδότησης

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων. Ποιοί οι δικαιούχοι, ποιοί οι ωφελούμενοι; Ποια τα κριτήρια μοριοδότησης, και πότε λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων;

Ξεκίνησε την Τετάρτη 1η Μαίου 2024 η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων 2024 από τη ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιδότηση των δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, με στόχο την ψυχαγωγία των τέκνων εργαζομένων και ανέργων.

Δικαιούχοι

  • Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος:
α. Όσοι επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2024.

β. Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο κατασκηνωτικών προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α. παρελθόντων ετών, στους οποίους επεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2024.

Ωφελούμενοι

Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2008 έως 14.06.2018.

Κριτήρια μοριοδότησης

Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο, έχουν ως εξής:

Ιδιότητα Α.με.Α. σε ποσοστό 50% και άνω

50 μόρια

Ιδιότητα μονογονέα

10 μόρια

Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών)

15 μόρια για κάθε τέκνο.

Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2022, ως εξής:

Έως 10.000,99€

30 μόρια

από 10.001,00 έως 20.000,99€

20 μόρια

από 20.001,00 έως 30.000,00

10 μόρια

Νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α. ετών 2023 και 2022

20 μόρια

Προθεσμία αιτήσεων

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις των δικαιούχων έως και τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2024 από την 15η Ιουνίου έως:

α) 10 Σεπτεμβρίου 2024 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) 20 Σεπτεμβρίου 2024 για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ' ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). Η ως άνω διάρκεια διαμονής διπλασιάζεται, όταν επιλέγονται εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών επιχειρήσεων στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιταγή διαμονής

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όσες ημέρες αυτό διέμεινε στην κατασκήνωση και με ανώτατο όριο τις ημέρες διαμονής.

Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τις προβλεπόμενες βάσει της υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων – εξοχών υπηρεσίες σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων – Εξοχών και γενικά όλες τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται στην κατασκήνωση

Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:

  • Στα 34,12€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και
  • στα 58,80€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2024 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.

Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο τέκνο δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αίτησή σου!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 27310 78363, στο γραφείο μας στην οδό Λυκούργου 172 (πλησίον Δικαστικού Μεγάρου), καθώς και μέσω email στο info@i-ekep.gr.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα 8:00 - 16:00

Τρίτη 8:00 - 16:00

Τετάρτη 8:00 - 16:00

Πέμπτη 8:00 - 16:00

Παρασκευή 8:00 - 16:00

Σάββατο 9:00 - 13:00